Archiv rubriky: Hliněná architektura a konstrukce

Stavby a konstrukce z nepálené hlíny – tj. z hlíny plastické vrstvené bez bednění, dusané do bednění, nepálených cihel, hliněných omazávek a omítek…

Veni, vidi, perdidi

To, že se městys Slup (ZN) může pyšnit nejen panským mlýnem a rybárnou. ale i pozoruhodným souborem podélně průjezdných válkových stodol, je odborníkům i zájemcům o historické konstrukce z nepálené hlíny všeobecně známo. Většina těchto „stodol“ vznikla  až na na konci 19. století, kdy byla přistavěna do závěra dvorů usedlostí, a de facto sloužila spíše jako kolny (stodoly v situované při zákumenních cestách prakticky všechny zanikly). Pozornost poutají především tím, že jsou postaveny z válků. Pod termínem stavby z válků, což už ne všichni rozlišují, se přitom skrývají dva základní technologické postupy: války ručně kladené – vrstvené a války pěchované do bednění (podrobněji se s těmi tradičními technikami vrstvených hliněných konstrukcí můžete seznámit v článku Jak se zdilo a nezdilo z hlíny). Celý příspěvek

Lyon, hlavní město hlíny

Ve francouzštině to zní lépe: „Lyon capitale de la terre„, protože Země jakožto planeta i hlína, po níž šlapeme a z níž stavíme, v tomto jazyce jedno jsou. Letošní Lyon je obojí. Ve dnech 11. – 14. července se zde totiž konala 12. světová konference věnovaná konstrukcím a architektuře z nepálené hlíny  – od poznávání kulturního dědictví, přes jeho ochranu až k novým technonologiím a užití hlíny v soudobých stavbách. Celý příspěvek

Jak se zdilo a nezdilo z hlíny

Vyšel sborník příspěvků z 12. specializované konference stavebněhistorického průzkumu „HISTORICKÉ ZDIVO“ uspořádané 18. – 21. června 2013 v Roudnici nad Labem, v němž je otištěn náš příspěvek  Jak se zdilo a nezdilo z hlíny.  Text se věnuje nepálené cihle i ostatním historickým svislým nosným konstrukcím z nepálené hlíny na našem území: vrstvené plastické hlíně včetně konstrukcí válkových a hlíně dusané do bednění a snaží se je zařadit do širších evropských souvislostí. Seznámit se s ním můžete zde.Svornik2014-12

  • Syrová, Z. & Syrový, J. 2014. Jak se zdilo a nezdilo z hlíny. In Svorník 12/2014. 267-284. ISBN: 80-86562-06-9 | ISSN 1802-8128. PDF

Další naše texty na tema hliněné architektury a konstrukcí najdete na těchto stránkách mezi Publikacemi o hlíně.

Terra 2016

Mezinárodní konference pod názvem Terra, jejichž předmětem je hliněná architektura, mají tradici již od roku 1972. V pořadí 22. konference Terra 2016 se bude konat v Lyonu 11.-17. července 2016. Bližší informace jsou dostupné na stránkách konference: http://terra2016.sciencesconf.org/.

Terra_2016_Affiche_2

Nejbližší důležité termíny:

  • 10.10.2014: 1. výzva k přihlášení příspěvků
  • 10.1.2015: 2. výzva k přihlášení příspěvků
  • 10.2. 2015 : zaslání resumé příspěvků

Výlet do Španěl

Podobně jako kdysi Karel Čapek jsme podnikli výlet do Španěl. Naším dopravním prostředkem byl ovšem automobil a naším cílem konference VerSus2014 | 2º MEDITERRA | 2º ResTAPIA ve  Valencii. Měli jsme možnost zde přednést příspěvek Moravian master builders and their contribution to sustainability, který vyšel v konferenčním sborníku Vernacular Architecture: Towards a Sustainable Future.

  • Syrová, Z. & Syrový, J. 2014. Moravian master builders and their contribution to sustainability. In Mileto, C., Vegas, F., García Soriano, L., & Cristini, V. (eds) Vernacular Architecture: Towards a Sustainable Future. 685–690. Leiden: CRC Press/Balkema. PDF