Archiv rubriky: Naše domy

Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách

Na konci roku 2018 vydala Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z.s. a Univerzita Pardubice knihu Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách, do níž byly shromážděny poznatky z dosud nepublikovaných stavebně historických průzkumů dvou desítek nejstarších venkovských domů a hospodářských staveb východních Čech.  Mezi jejími spoluautory najdete najdete i nás a v jejím obsahu na straně 170 až 197 náš dům čp. 171 v Čisté. Celý příspěvek

Už i na Wikipedii

Jak nás upozornil jeden z kolegů sledující daleko bedlivěji nežli my, co se kde na internetu šustne, je náš dům v Čisté už i na Wikipedii. Zřejmě se tam ocitl někdy mezi 20. a 22. srpnem.  Fotografiím na Wikimedia Commons jsou již dokonce dva roky. Označení „domek“ si sice podle našeho názoru náš dům nezaslouží, ale tak už to na světě chodí…. Asi s tím nic nenaděláme. I jako kulturní památka přišel ostatně k nepříliš šťasné denominaci „venkovský dům“. S potěšením jsme ale konstatovali, že alespoń v Památkovém katalogu se již stal domem usedlosti s dymnou jizbou. Celý příspěvek

Kde se vzalo

Už je tomu máme osmým rokem, jak nám připomněla nahlédnutí do našeho fotoarchivu, kde jsme hledali fotodokumentaci z průběhu obnovy našeho domu v Čisté u Litomyšle. V roce 2009 zde mistři tesaři Petr Růžička a David Stejskal obnovovali mj. vstupní stěnu do síně, v níž do té doby zel otvor prořezaný po r. 1945 pro osazení trojdílného okna. Inspiračním zdrojem pro okno nové stalo velké okno s točnicovou kenicí síně domu usedlosti čp. 137 v Rychnově u Moravské Třebové: Celý příspěvek

Jak u nás byli z rozhlasu

V červnu bylo v našem domě v Čisté rušno. Z Národního technického muzea si vyzvedli a odvezli dveře domu čp. 49 z Vraclavi (více se dočtete zde) a také jsme měli návštěvu dvou sympatických redaktorek z České rozhlasu Pardubice, které spolu s kolegou Urbánkem chystaly prázdninové Putování po nejstarších vesnických domech. Z návštěvy vznikl příspěvek Nejstarší krov v České republice jsme našli v Čisté u Litomyšle, který má být odvysílán v sobotu 5. září 2015.

viz. tabulky fotodokumentace projektu LiVMPohled do krovu směrem ke štítu; foto © Jiří Škabrada 1988

Po zveřejnění jsme se poněkud ulekli, jak se z možná nejstaršího krovu vesnického domu u nás, stane po krácení všeho toho, co jsme na místě napovídali, nejstarší krov vůbec.  Ty jsou pochopitelně mnohem starší, pokud je nám známo z počátku století čtrnáctého, a ten náš až z konce šestnáctého.  Více o našem domě, který byl domem řádné usedlosti, nikoliv chalupou, a jeho krovu se dozvíte z jeho stavebněhistorického průzkumu.  Odkaz na něj a další dokumenty najdete na stránce O našich památkách. Celý příspěvek

Jak se naše památka stala národní.

Tato novinka již poněkud vychladla, nicméně stalo se a přihodilo, že naše usedlost čp. 171 v Čisté byla, aniž bychom o to usilovali, prohlášena národní kulturní památkou. Nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní  památky, ze dne 28. května 2014, jímž byla prohlášena, nabylo účinnosti 1.října.

Co jsme k tomu již únoru sdělili místnímu deníku si můžete přečíst zde.