Archiv rubriky: Publikace

Kalendáře 2016

Letos na poslední chvíli, ale přece:

Jak se zdilo a nezdilo z hlíny

Vyšel sborník příspěvků z 12. specializované konference stavebněhistorického průzkumu „HISTORICKÉ ZDIVO“ uspořádané 18. – 21. června 2013 v Roudnici nad Labem, v němž je otištěn náš příspěvek  Jak se zdilo a nezdilo z hlíny.  Text se věnuje nepálené cihle i ostatním historickým svislým nosným konstrukcím z nepálené hlíny na našem území: vrstvené plastické hlíně včetně konstrukcí válkových a hlíně dusané do bednění a snaží se je zařadit do širších evropských souvislostí. Seznámit se s ním můžete zde.Svornik2014-12

  • Syrová, Z. & Syrový, J. 2014. Jak se zdilo a nezdilo z hlíny. In Svorník 12/2014. 267-284. ISBN: 80-86562-06-9 | ISSN 1802-8128. PDF

Další naše texty na tema hliněné architektury a konstrukcí najdete na těchto stránkách mezi Publikacemi o hlíně.

Kalendáře 2015

Ti, kdo nás znají, už ke konci roku očekávají naše kalendáře na rok příští.

Zde jsou, ještě teplé z tiskárny, letos o něco dříve nežli loni:

Hliněná stavba, tradice a současnost

26.-.28.března 2014 jsme se zúčastnili mezinárodního sympozia Lehmbau, Tradition und Moderne / Hliněná stavba, tradice a současnost v Muzeu vesnice v rakouském NiederSulzu.

S
Sborník vydaný u příležitosti sympozia obsahuje i příspěvek, v němž shrnujeme poznatky o historických hliněných konstrukcích získané stavebně historickými a inventarizačními průzkumy SOVAMM a jeho členů:

  • Syrová, Z. & Syrový, J. 2014. Lehm in historischer Bauforschung und Inventarisation der SOVAMM („Gesellschaft für die Erneuerung des Dorfes und der Kleinstadt“) / Hlína ve stavebně historických a inventarizačních průzkumech SOVAMM. In Plöckinger-Walenta, V. & Novotný, M. (eds) Lehmbau: Tradition un Moderne / Hliněná stavba: tradice a současnost. 145-154. Atzenbrugg: Wienviertler Museumsdorf Niedersulz. Text příspěvku