Archiv rubriky: Uncategorized

Sklepní uličky

100. výročí vzniku Československé republiky jsme oslavili poněkud netradičně na exkurzi navazující na symposium věnované sklepním ulicím v kulturní krajině Vinné čtvrti čili Weinviertelu. Symposium uspořádal v rámci evropského roku kulturního dědictví dolnorakouský zemský památkový úřad a obec Poysdorf. Celý příspěvek

Hliněné konstrukce v IS památkové péče

Na stránkách CRATerre byla publikována online verze sborníku z konference Terra 2016 Terra Lyon 2016: actes / proceedings / actos : version en ligne/online version/versión en línea, v němž  najdete i náš příspěvek Constructions en terre dans le système d’information du patrimoine. Celý příspěvek

Z pokladů archivních boxů

Když u nás, vlastně v bytě pod námi, před několika lety hořelo, předsevzali jsme si mimo jiné udělat pořádek v našem archivu. Vše naskenovat, archivovat etc.. V archivních boxech se ovšem nalézají i poklady, které nespadají do kategorie projekty, průzkumy ani  dokumentace.  Jako alespoń touto cestou uveřejněný originál Vladimíra Kokolii. Celý příspěvek