GIS Day 2018

Každoroční celosvětová akce. Den GIS je součástí týdne geografického uvědomění „Geography Awareness Week“, jedné z iniciativ společnosti National Geographic Society. Tato aktivita vznikla v roce 1987 na podporu geografické gramotnosti na školách, v organizacích a v lidské komunitě obecně. Letos nás opět najdete na Českém kulturním dědictví v GIS na půdě NPÚ.

Venkovské stavitelství v oblastech osídlených národnostními menšinami

Muzeum Vyškovska náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov

Muzeum Vyškovska, p. o., a Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení České národopisné společnosti pořádají ve dnech 29. – 30. května 2019 odbornou konferenci na téma Venkovské stavitelství v oblastech osídlených národnostními menšinami.

28. sněm SOVAMM

Lipka - Rychta Krásensko 76, Krásensko

28. sněm SOVAMM se uskuteční ve dnech 31.5.-2.6.2019 na Vyškovsku.

100,- Kč