Archiv štítku: AKM v digitálním světě

16. konference AKM

16. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2015.

Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

Odborný garant: PhDr. Vít Richter, vit.richter@nkp.cz