Publikace o GIS a PaGIS

  • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří: GIS pro SHP: Jednoúčelová počítačově zpracovaná dokumentace versus objektově orientovaný GIS | GIS für bauhistorische Untersuchungen. Die einem einzigen Zweck dienende computerbearbeitete Dokumentation versus objektorientiertes GIS. Svorník, 4/2006. ISBN 80-86562-07-7 |  ISSN 1802-8128. PDF
  • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří:  Stavebně – historický průzkum sídla a jeho zpracování v Geografickém informačním systému; Zprávy památkové péče, sv 70, 2, s.137-140. IISSN 1210-5538, PDF
  • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří. GIS as a part of Czech Heritage Integrated Information System. XXIIrd Symposium CIPA, September, 12th-16th, 2011, Prague, Faculty of Civil Engeneering, Czech technical University in Prague; ISBN 978-80-01-04885-6. PDF ¦ poster
  • SYROVÁ, Zuzana, EISMANN, Šimon. Geografické informační systémy v Národním památkovém ústavu. ArcRevue. 2013, č.2, s. 10 – 16. PDF dostupné rovněž na http://download.arcdata.cz/ArcRevue/2013/arcrevue_2_2013.pdf
  • SYROVÁ, Zuzana; SYROVÝ, Jiří: Zpracování odborných GIS dat v podrobnostech zaměření jednotlivých objektů 1:200 – 1:25; Zprávy památkové péče, sv 74, 5, s. 407-410. IISSN 1210-5538. PDF
  • SYROVÁ, Zuzana, SYROVÝ, Jiří, ŠŤOVÍČKOVÁ, Alena: Oborový informační systém památkové péče v kontextu národních a mezinárodních snah o zajištění interoperabilty; Zprávy památkové péče, sv 74, 5, s. 411-416. IISSN 1210-5538. PDF

 

Aktualizováno 20/06/2020 08:33