Hlinění aktéři

V září vychází sborník z páté mezinárodní interdisciplinární konference / kulatého stolu / s tematem historických hliněných konstrukcí, která se konala 23.-24. října v Montpellieru ve Francii a jejímž tematem byl historický, sociologický a ekonomický kontext jejich vzniku: Celý příspěvek

Hliněná Evropa, hliněný svět…

Letos v září se v hrubé Vrbce konal mimo tradiční akci zaChraňte stodoly i celostátní seminář NPÚ k problematice lidového stavitelství Hlína a hliněné stavitelství  jako významný tradiční fenomén venkova. My jsme na něm vystoupili s příspěvkem Hliněná Evropa, hliněný svět… zaměřeným na širší kontext našich hliněných konstrukcí, jejich typologii, historii a obnovu za hranicemi ČR. Celý příspěvek

Kalendář 2022

Tak jako v letech předchozích jsme na rok 2022 připravili:

Celý příspěvek

Kalendář 2021

Tak jako v letech předchozích jsme na rok 2021 připravili:

Celý příspěvek

Dřevo bukové a březové

V Panské sýpce v areálu Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se v polovině srpna otevřela výstava Pod ochranou svatého Josefa. Příběh tesařského řemesla v českých zemích (více o ní viz příspěvek Zkuste sami rozlišit). Na xylofonu prezentujícího na této výstavě zvuk a historické užití různých druhů dřevin je na březové desce zmínka o kolících z krovů našeho domu v Čisté i toho ve Šluknově: Celý příspěvek