SHP Uherský Ostroh

Uherský Ostroh (Uherské Hradiště), sídelně historický průzkum MPZ
a předměstských částí
1993 / (s Janem O. Eliášem) / investor: MU Uherský Ostroh