Archiv autora: Zuzana Syrová

Kalendář 2023

Tak jako v letech předchozích jsme na rok 2022 připravili:

PF_2023_SYSY_CZ

Hlinění aktéři

V září vychází sborník z páté mezinárodní interdisciplinární konference / kulatého stolu / s tematem historických hliněných konstrukcí, která se konala 23.-24. října v Montpellieru ve Francii a jejímž tematem byl historický, sociologický a ekonomický kontext jejich vzniku: Celý příspěvek

Hliněná Evropa, hliněný svět…

Letos v září se v hrubé Vrbce konal mimo tradiční akci zaChraňte stodoly i celostátní seminář NPÚ k problematice lidového stavitelství Hlína a hliněné stavitelství  jako významný tradiční fenomén venkova. My jsme na něm vystoupili s příspěvkem Hliněná Evropa, hliněný svět… zaměřeným na širší kontext našich hliněných konstrukcí, jejich typologii, historii a obnovu za hranicemi ČR. Celý příspěvek

Kalendář 2022

Tak jako v letech předchozích jsme na rok 2022 připravili:

Celý příspěvek