Lyon, hlavní město hlíny

Ve francouzštině to zní lépe: „Lyon capitale de la terre„, protože Země jakožto planeta i hlína, po níž šlapeme a z níž stavíme, v tomto jazyce jedno jsou. Letošní Lyon je obojí. Ve dnech 11. – 14. července se zde totiž konala 12. světová konference věnovaná konstrukcím a architektuře z nepálené hlíny  – od poznávání kulturního dědictví, přes jeho ochranu až k novým technonologiím a užití hlíny v soudobých stavbách.

Tiskem jako preprint zatím vyšly pouze anotace příspěvků, které jsou dostupné na stránkách konference online ke stažení. Anotaci toho našeho, věnovaného historickým hlněným konstrukcím v informačních systémech památkové péče a SOVAMM, najdete na str. 24.

Na stránkách konfrerence Terra 2016 najdete i text Lyonské deklarace a doporučení, k nimž je možno se ještě ještě vyjádřit prostřednictvím online formuláře.

L1310335Konferenci doprovázela po celý rok řada dalších akcí. Dosud jsou ke shlédnutí některé výstavy: Archéoterra v Musée gallo-romain, Architecture en terre : les pionniers de la Modernité Architecture en terre d’aujourd’hui, na níž jsou představeny práce finalistů ceny za soudobou hliněnou architekturu Terra award. A v neposlední řadě tu je sám Lyon, který se díky pozoruhodným historickým stavbám z nepálené hlíny i aktivitám rozvíjecícím se pro oživení hlinněých technologií přímo v něm i v celém kraji mezi ním, Maconem a Grenoblem, stal právem hlavním městem hlíny. 

Detail experimentální stavby z dusané hlíny (pisé) v Grand ateliers ve Villefontaine; foto Zuzana Syrová 2016