Grafický design

ŠKABRADA, Jiří, Zuzana SYROVÁ-ANÝŽOVÁ, et al. Nejstarší venkovské domy ve východních Čechách. Vydání první. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická; Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2018. 512 stran. ISBN 978-80-7560-126-1 (Univerzita Pardubice), 978-80-907440-0-4 (Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s.).

NVD_2018_present_W2r

ŠKABRADA, Jiří a kol. Lidová architektura v jižních Čechách. Vydání první. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2021. ISBN 978-80-907440-1-1
Vydání druhé. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s., 2021. ISBN 978-80-907440-2-8.

JCLA_Prezent_Wr2

Otakar Máčel – Jaroslav Vajdiš: Výstava díla Otakara Máčela a Jaroslava Vajdiše. Brno: Společnost pro obnovu vesnice a malého města, z. s. 2021.

letak_MV_2021-12-06-orezR

 

Aktualizováno 12/01/2022 08:45