Archiv štítku: Uherský Ostroh

Obrázky z výstavy

S dílem stavitele Josefa Šuty jsme se seznámili v roce 1993 při průzkumu Uherského Ostrohu. Na semináři o vesnické architektuře 1. poloviny 20. století, který pořádal v roce 2007 NPÚ v Kokorách, nás pak náš příspěvek Šutovu dílu věnovaný svedl dohromady s Helenou Beránkovou, etnoložkou a kurátorkou sbírky fotografií a grafiky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea. Díky jejímu bádání po osudech Šutových staveb a jejich obyvatel vznikla v roce 2017 výstava Stavitel Josef Šuta (1863-1941), projekty a realizace – minulost a současnost. Celý příspěvek

Stavitel Josef Šuta

Výstavou Stavitel Josef Šuta (1863-1941), projekty a realizace – minulost a současnost připomíná město Uherský Ostroh dílo stavitele, který se významným způsobem zapsal do jeho stavební historie, prostřednictvím plánů z let 1895 – 1933 ze Státního okresního archivu v Uherském Hradišti. Autorkou výstavy je PhDr. Helena Beránková, etnoložka z Moravského zemského muzea, která se dlouhodobě osobností a dílem stavitele Josefa Šuty a Uherským Ostrohem jako tamní rodačka zabývá.

Související příspěvky:

Neslavná nevila

Když nás na konci roku 1992 přizval dr. Jan O. Eliáš ke spolupráci na stavebně historickém průzkumu městské památkové zóny a předměstských částí Uherského Ostrohu, vydali jsme se na první obhlídku města, jejíž součástí byla i návštěva stavebního úřadu. Dodnes mám před očima půdu, na níž byly uskladněny stavební plány, pokryté nánosy prachu, peří a trusu několika holubích generací. Prozkoumání stavebního archivu jsme tehdy zbaběle vzdali a spokojili se tím, co se dalo najít v okresním archivu v Uherském Hradišti.  Ale u každé zajímavé stavby, k níž v hradišťském archivu nic nebylo, jsme na tu půdu vzpomínali. Kdoví, jaké poklady skrývala… Celý příspěvek