Archiv štítku: Vraclav 49

Jak u nás byli z rozhlasu

V červnu bylo v našem domě v Čisté rušno. Z Národního technického muzea si vyzvedli a odvezli dveře domu čp. 49 z Vraclavi (více se dočtete zde) a také jsme měli návštěvu dvou sympatických redaktorek z České rozhlasu Pardubice, které spolu s kolegou Urbánkem chystaly prázdninové Putování po nejstarších vesnických domech. Z návštěvy vznikl příspěvek Nejstarší krov v České republice jsme našli v Čisté u Litomyšle, který má být odvysílán v sobotu 5. září 2015.

viz. tabulky fotodokumentace projektu LiVMPohled do krovu směrem ke štítu; foto © Jiří Škabrada 1988

Po zveřejnění jsme se poněkud ulekli, jak se z možná nejstaršího krovu vesnického domu u nás, stane po krácení všeho toho, co jsme na místě napovídali, nejstarší krov vůbec.  Ty jsou pochopitelně mnohem starší, pokud je nám známo z počátku století čtrnáctého, a ten náš až z konce šestnáctého.  Více o našem domě, který byl domem řádné usedlosti, nikoliv chalupou, a jeho krovu se dozvíte z jeho stavebněhistorického průzkumu.  Odkaz na něj a další dokumenty najdete na stránce O našich památkách. Celý příspěvek