Hliněné setkání v Lattes

Letošní mezinárodní interdisciplinární setkání s tematem historických konstrukcí z nepálené hlíny,  které se konalo v archeologickém muzeu Musée Henri Prades v Lattes jižně od Montpellier, bylo, jak napovídá i jeho název: Echanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue. 4.: Terre crue : constructions en torchis et autres techniques de garnissage et de finition, v pořadí již čtvrté. Konference, jejímž tematem byla lepenice, mazanice, mazanina, hliněné omítky a další využití hlíny jako nenosné konstrukce, nabídla opravdu bohatý a kvalitní program a byla zcela v duchu těch předcházejících místem pro překonání mezioborových barier.

Konference se zúčastnilo na 70 odborníků z Francie, Španělska, Německa, Itálie a České republiky.

Měli jsme možnost zde přednést hned dva (vyžádané) příspěvky na tema nepálené hlíny v našich historických dřehohliněných konstrukcích a historických hliněných omítek. Prozatím jsou k dispozici pouze v rámci sborníku anotací:

Ve sborníku najdete i anotaci posteru kolegů Merty a Pešky z Archaia o.p.s., kteří se cesty na v době konference nepříliš vlídný jih Francie nemohli bohužel zúčastnit, takže jsme nakonec prezentovali i jejich poster věnovaný systematickému výzkumu dřevěhliněných konstrucí na příkladu Brna a vesnickcých staveb:

Štafetu Echanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue by měla převzít nově založená síť Reseau Terre (kontakt terre.reseau@gmail.com), jejíž založení bylo na konferenci oznámeno.

Restituce galorománského domu města Lattara v parku muzea.  Jeho konstrukce je popsána ve sborníku abstraktů na str. 60.  Při stavbě byly na rozdíl od původního domu z nepálených cihel použity další historické hliněné konstrukce (dusaná a vrstvená hlína). Součástí archeologického zkoumání jsou i záměrné demolice a pozorování rozkladu…

  • Sborník anotací z konference:
    TERRE CRUE : CONSTRUCTIONS EN TORCHIS – preactes
  • Sborníky z předchozích koferencí
    – C.-A. de Chazelles, A. Klein (dir.) – Échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue, 1. Terre modelée, découpée ou coffrée. Matériaux et modes de mise en œuvre. Actes de la table-ronde de Montpellier, 17-18 novembre 2001. Montpellier: Éditions de l’Espérou, École d’architecture du Languedoc-Roussillon, 2003, 460 p.

    – H. Guillaud, C.-A. de Chazelles, A. Klein (dir.) – Les constructions en terre massive: pisé et bauge. Échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue, 2. Actes de la table-ronde de Villefontaine, 28-29 mai 2005. Montpellier: Éditions de l’Espérou, École d’architecture du Languedoc-Roussillon, 2007, 328 p.
    – C.-A. de Chazelles, A. Klein et N. Pousthomis (dir.) – Les cultures constructives de la brique crue. Échanges transdisciplinaires sur les constructions en terre crue, 3. Actes du colloque international Les cultures constructives de la brique crue, Toulouse, 16-17 mai 2008. Montpellier: Éditions de l’Espérou, École d’architecture du Languedoc-Roussillon, 2011, 501 p.